Aalborg Sygehusapotek 276 kWp


Projekt Description

Et projekt som vi 2020 vandt i omvendt licitation idet vi opfyldte tildelingskriteriet “det bedste forhold mellem pris og teknisk løsning”. Det vil sige at vi tilbød den størst mulige installerede effekt og bedste udnyttelse af tagarealet. Derudover har det været premiere for vores nye egen øst/vest montageløsning med vores Bitumenrail.