OM SOLARPARK

Tovshøjskolen 160,5 kWp

Et af de to solcelleanlæg monteret i 2021på taget af Tovshøjskolen, som har en samlet kapacitet på 160,5 kWp. Montagesystemet er vores eget; Bitumenrail øst/vest til flade tage.

Sønderborg Andelsboligforening 20,4 kWp

Hybridanlæg fra 2020: Et solcelleprojekt med batteri, som blev vundet i udbud, hvor solcellerne er integreret i taget med vores Bitumenrail. Der er opsat skærm i receptionen med visualisering af solcelleanlæg og batteri.

Aalborg Sygehusapotek 276 kWp

Et projekt som vi 2020 vandt i omvendt licitation idet vi opfyldte tildelingskriteriet "det bedste forhold mellem pris og teknisk løsning". Det vil sige at vi tilbød den størst mulige installerede effekt og bedste udnyttelse af tagarealet. Derudover har det været premiere for vores nye egen øst/vest montageløsning med...

Montagesystem Bitumenrail tagparallel

Bitumenrail tagparallel

Vores Bitumenrail, et solidt montagesystem for tagpap uden gennembrydning af taget, monteret tagparallel på en privat bolig. Læs mere på vores side om montageløsninger.

Bitumenrail øst/vest løsning

TAGANLÆG, TAGANLÆG, TAGANLÆG, TAGANLÆG, TAGANLÆG, TAGANLÆG, TAGANLÆG, TAGANLÆG, TAGANLÆG, TAGANLÆG

Vores Bitumenrail, et solidt montagesystem for tagtap, monteret mod øst/vest på et fladt tag. Læs mere her: Taganlæg

Danfoss Solcellepark 2 MW

FRILANDSANLÆG, FRILANDSANLÆG, FRILANDSANLÆG, FRILANDSANLÆG

Film fra Danfoss om Nordens hidtidig største solcellepark på 2 MW i Nordborg på Als (2013). Da ca. 1/3 af parken var opsat, blev Vest- og Nordeuropa overrasket af kategori 3 orkanen Christian, som kun 30 km fra parken målte vindstød på 53 m/s svarende til 193 km/t, hvilket...

Solarpark’s Bitumenrail – film

ØVRIGE, ØVRIGE

I filmen om vores montagesystem Bitumenrail, kan man se hvordan skinnen svejses på et tagpaptag med vores svejsevogn, som vi anbefaler til svejsning. Svejsevognen sikrer, at begge sider svejses jævnt på tagpaptaget og sparer tid.

Carporte Fredensborg Rådhus 152 kWp

Produktion, levering og opsætning af solcellecarporte ved Fredensborg Rådhus (2015). Carportene blev udviklet som specialløsning efter kundeønske til projektet og giver plads til 93 biler. Montagesystemet blev udført i galvaniseret firkantsprofiler hvor kabelføringen kan skjules.

Vandværk Bornholm Ca. 150 kWp

Levering og opsætning af Solarparks Frilandsprofil på tre lokationer på Bornholm til samme kunde i 2015. Løsningen blev valgt af en af vores faste kunder, da anlæggene skulle monteres i forbindelse med bygninger og der derfor var store krav til æstetikken som er en af fordelene ved vores egenudviklede...

Øresundsbroen 252 kWp

Projektet ved Øresundsbroen blev vundet 2017 i konsortie og skulle opfylde en række krav i forhold til design, udførelse og vedligehold. Solcelleanlægget skulle være egnet til det maritime miljø, med saltindhold i luften, og modstå stærkt blæst samt forbipasserende tog, som forårsager trykbølger og rystelser i jorden. Derudover passeres...

Fredericia Børnehave 18,3 kWp

Et af 13 solcelleanlæg på skoler og børnehaver i Fredericia Kommune, som blev vundet i udbud i 2013. Det samlede antal installeret effekt på alle anlæg er 371,8 kWp.

Ellekærskolen i Århus 70 kWp

Projektet på Ellekærskolen i Aarhus blev vundet i udbud. Under udførelsen (2019) blev der lagt ekstra fokus på sikkerhed for eleverne og sikret en god løbende koordinering med skolens tekniske personale, for at sikre at der er blevet taget tilstrækkeligt hensyn. I projektet blev kommunens egne moduler monteret.

Solceller indsænket på tagpap

Albertslund 192 kWp

Solcelleanlægget i Albertslund (2019) er et pilotprojekt for en boligforening og blev vundet i udbud. Anlægget blev designet som en specialløsning, da det skulle være nedsænket i tagpaptaget.

Idrætshøjskolen Sønderborg 92,8 kWp

Solcelleanlægget på Idrætshøjskolen (2019) er et eksempel på en tagintegreret løsning. Der var i byggeriet et særligt fokus på skånsom nedtagning af de gamle tagsten til senere brug og hensyn til skolens drift. Byggeriet skulle blandt andet tage særligt hensyn til sikkerheden i forbindelse med et større gamle-elever-stævne med...

Karup Flyvestation 1,3 MWp

Udvidelsen af solcelleparken ved Karup Flyvestation (2016) blev vundet i udbud, hvor kriteriet var den laveste pris. Forvaret oplyste efter et års drift at produktionen var højere end forventet, da det producerede ca. 30% bedre end det eksisterende anlæg af samme størrelse, leveret af et andet firma. Efterfølgende har...

Glostrup Hospital 138 kWp

Solcelleanlægget på Glostrup Hospital blev vundet i udbud og monteret i øst/vest med et ballastsystem på fladt PVC tag (2017).