Skatteregler og Solcelleanlæg

Skat og solcelleanlæg – hvornår skal der betales skat?

Ejer du et solcelleanlæg, som er tilsluttet elnettet, skal du måske betale skat.

Hvis du har solgt el for mere end 7.000 kr. på et år, skal du betale skat. Din årlige afregning fra elselskabet viser dig, hvor meget du har solgt.

Overstiger dit samlede salg 7.000 kr., skal du skrive 60 % af det overskydende beløb på årsopgørelsen i rubrik 20.

  • Dit eget forbrug er skattefrit
  • Hvis i er flere, der ejer anlægget (f.eks. ægtepar), har i alle et bundfradrag på 7.000 kr.
  • Du kan ikke få fradrag eller afskrive på dit anlæg
  • Du kan dog trække renteudgifter fra, hvis du har lånt penge til at købe anlægget
  • Hvis du har fået tilskud til at købe dit anlæg, skal du regne tilskuddet med i din indkomst i rubrik 20. Nogle tilskud er skattefri (se ligningslovens § 7F)

Læs mere på Skat’s hjemmeside:
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234801