Service Og Drift

test

SERVICEBESØG

Selvom solcelleanlæg nærmest er vedligeholdelsesfrie, er det en god idé at foretage en service en gang imellem. Her kan vi tilbyde en hel pakke som indeholder visuelle kontroller, servicearbejder, kontrolmålinger og dokumentation, hvor i får udleveret en detaljeret servicerapport over anlæggets nuværende tilstand.

Håndværkerfradaget gælder for: Installation, reparation eller udskiftning af solceller – dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes

OVERVÅGNING (vigtigt)

Der er ikke noget mere ærgerligt end at opdage at dit solcelleanlæg har stået stille hele sommeren. Men det er noget, vi har oplevet mange gange og ofte kan det komme op at køre igen på 2 minutter. Så kommer du ikke forbi dine invertere hver dag, anbefaler vi en overvågningsløsning, som du selv eller vi holder øje med. Overvågning inkluderer typisk strømproduktion, fejl, udfald samt strengenes og modulernes tilstand. 

DRIFT

Vi hjælper med at levere en overvågningsløsning og holder også gerne øje med driften af dit anlæg, så du er sikker på at anlægget kører og ikke behøver at bruge ressourcer på det. Så snart vi ser en fejl eller en for lav elproduktion vil vi kontakte dig for at finde en løsning.

REPARATION

Er der problemer med dit solcelleanlæg? Så hjælper vi med at udbedre fejlen.
Det kan være d
efekt ved inverter, brud på kabel, stenslag, lynnedslag, stormskade el. lig. Hvis det er nødvendigt at udskifte et solcellemodul eller en inverter, finder vi et modul eller en inverter for at erstatte komponenten af tilsvarende fabrikat og type (forudsat det stadig produceres).